Print

Sertifikati

Sertifikat za Kvalitet

QualityOd 1994. godine kompanija BRISK Tábor a.s. je nosilac sertifikata ČSN EN ISO 9001. Godine 1998. kompanija je dobila sertifikat u skladu sa Nemačkim standardom DIN EN ISO 9001 dopunjen zahtevima automobilske industrije VDA 6.1 i američkim standardom QS-9000. Kroz sertifikaciju se kompanija susrela sa osnovnim zahtevima automobilske industrije. Implementiran sistem upravaljanja kvalitetom doprineo je poboljšanju procesa svih kompanijinih aktivnosti, a cilj je bio ostvarivanje bolje efikasnosti kako bi se zadovoljile potrošačke potrebe.

2003. godine kompanija sprovodi "Proceduralni Upravljački Sistem" i dobija sertifikat u skladu sa ISO/TS 16949:2002 standardom - " Specifični zahtevi za snabdevanje automobilske industrije "OEM " .

Kompanija nastavlja da prati dešavanja u oblasti kvaliteta i grana automobilske industrije i spremna je da razvija i unapređuje implementirane sisteme kvaliteta. U narednom periodu donosi nekoliko korisnih elemenata: pojednostavljivanje i ispravljanje informacionih i procesnih tokova, poboljšanje interne evaluacije aktivnosti, itd. Transformacija kontrole procedura donela je potrebu za novim pogledima kompanije i njene organizacione strukture .

2008. godine kompanija pokreće procese integrisanog kvaliteta i kontrolu životne sredine koji su završeni sa integrisanom Resertifikacijom u oktobru 2009. godine u skladu sa međunarodnim standardima ISO/TS 16949:2009 i ISO 14001:2004. Resertifikaciju je izvršila strana kompanija DEKRA.

Održanje kvaliteta uz istovremeno postizanje ciljeva u domenu zaštite životne sredine određeni su implementacijom Self Assesment Elements standarda. Kompanija je usavršila pripremu za Total Quality and Environmental System Management standard i u okviru revizorskog tela 2009. godine bila resertifikovana u skladu sa amandmanima standarda ISO/TS 16949:2009 u oblasti automobilske industrije.

U 2010. godini kompanija je počela pripremne radove za implementaciju BOZP sistema upravljanja u skladu sa međunarodnim standardom OHSAS 18001:2007.

Sertifikat za Ekologiju

EcologyOd 2000. godine sertifikacija kompanije u skladu sa međunarodnim standardom ISO 14001 postala je simbol kontinuiranog poboljšanja u svim aktivnostima i filijalama kompanije. Kroz sprovođenje sistemskih mera rukovodstvo kompanije se obavezalo da će ispuniti postavljene zadatke i ciljeve. Politika zaštite životne sredine kompanije BRISK Tábor a.s. predstavlja dokumentovanu obavezu rukovodstva u kojoj je definisan stav kompanije prema sistemu upavljanja zaštitom životne sredine.

Svake godine kompanija BRISK Tábor a.s. značajno investira u program zaštite životne sredine. Ove investicije su uvek usko povezane sa modernizacijom proizvodnje, ali ne samo da bi radi njenog unapređenja, tj. ne samo u kvalitet ili uslove rada zaposlenih, već i da bi se smanjio negativan uticaj na bilo koji aspekt životne sredine.

2005. godine kompanija je uložila milione u nove tehnologije koje u ovom trenutku imaju značano doprinose očuvanju okoline. Odmašćivanje metalnih delova bio je jedan od projekata koji je podržan od strane državnog Fonda za zaštitu životne sredine. Takođe, taj projekat je bio deo kompanijinog proizvodnog procesa modernizacije. Od kompanije MecWASH dobijena je nova oprema za odmašćivanje metalnih delova MIDI 400 kojom su smanjeni troškovi poslovanja i modernizovana proizvodnja.

Drugi značajan ekološki projekat je uspostavljanje novog sistema prikupljanja metalnog otpada. Stare posude koje su služile za prikupljanje metalnog otpada zamenjene su potpuno novim bulk kargo kontejnerima ABROLL u skladu sa standardom DIN 30722.

Investiranjem u projekat izgradnje novih odeljenja za upravljanje otpadom kompanija je dostigla značajan napredak. 2005. godina izabrana je za početak realizacije, a radovi su završeni 2006. godine.

2007. godine, u cilju zaštite životne sredine, kompanija je postavila sebi kao zadatak smanjivanje otpada. Kombinovani otpad kao što je papir ili plastika postali su otpad za recikliranje i ponovnu upotrebu. Svi proizvodni pogoni su opremljeni posudama za sortiranje reciklirajućeg otpada.

Resertifikacija u skladu sa revidiranim međunarodnim standardom ISO 14001:2004, izvršena je 2007. godine. Zadatak je bio implementacija energetskih elemenata u sistem životne sredine.U 2008. godini počelo je instaliranje prve faze sistema "Measurement and Regulation" i to je predstavljalo instrument za potpunu kontrolu upravljanja energijom. Ovaj projekat završen je u prvoj polovini 2009. godine fazom koja je osigurala poboljšanje upravljanja električnom energijom , tj. potrošnje električne energije.

U oktobru 2009. godine izvršena je resertifikacija u skladu sa međunarodnim standardima ISO/TS 16949/2009 i ISO 14001:2004 od strane kompanije DEKRA. Kompanija BRISK Tábor a.s. je uspešno odbranila sve sertifikate.

Aspekti usklađenosti životne sredine i energetske industrije je prirodni deo ponašanja svakog zaposlenog u sistemu i procesu BRISK Tábor a.s. kompanije. Štaviše, ovo učešće uključuje svaki timski rad, svaku inovaciju, radnu etiku i poistovećivanje sa kompanijom.

Katalog svecica
Katalog grejaca