Print

Svećice A-line Yttrium

Druga generacija svećica za benzin

Aline Kompletan asortiman proizvoda u ponudi sastoji se od u praksi proverenih vrsta svećica sa elektrodama od legure itrijuma, bakra ili platine. Konstruktivne korekcije, koje poboljšavaju širenje plamena i redukuju potrebni napon, omogućile su  ovim svećicama pogodnost za 97% vozila.

Interval zamene je produžen i do 100.000 km

 

Bocna Elektroda

Svećice sa jednom bočnom elektrodom , centralnom elektrodom od legure itrijuma i odličnom otpornošću na visoke temperature savršeno odgovaraju zahtevima motora u svim režimima rada. Konstruktivno prilagođavanje bočne elektrode u oblik slova “A” poboljšava prostiranje plamena u početnoj fazi i redukuje zahtevani napon sistema za paljenje.

Interval zamene produžen do 45.000 km
Tip: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 32, 33, 34, 36, 38

Dvije Bocne Elektrode

Svećice sa dve bočne elektrode , centralnom elektrodom od legure itrijuma i visokom otpornošću na visoke temperature imaju otvoren zazor koji poboljšava paljenje smeše u početnoj fazi sagorevanja. Dve bočne elektrode omogućuju da se izbegne prodor varnice koji izaziva sagorele naslage na vrhu izolatora i pogrešno paljenje smeše.

Interval zamene je pordužen do 55.000 km
Tip: 20, 23, 26

Sirok Asortiman

Svećice sa tri bočne elektrode , centralnom elektrodom od legure itrijuma i visokom otpornošću na visoke temperature imaju otvoren zazor koji poboljšava paljenje smeše u početnoj fazi sagorevanja. Tri bočne elektrode omogućuju da se izbegne prodor varnice koji izaziva sagorele naslage na vrhu izolatora i pogrešno paljenje smeše.

Tri bočne elektrode omogućuju produženje intervala zamene do 70.000 km.
Tip: 1, 21, 22, 24, 27, 29, 37

Tri Bocne Elektrode

Širok asortiman svećica sa jednom bočnom elektrodom od legure itrijuma i centralne elektrode od platinumskih kontakta čini konfiguraciju koja omogućava optimizaciju toplotne ravnoteže aktivnih delova svećice i na taj način pokriva potrebe motora pod svim režimima rada za veoma dug vremenski period.


Konstruktivno prilagođavanje bočne elektrode poboljšava širenje plamena i redukuje zahtevani napon sistema za paljenje.

Interval zamene je pordužen do 100.000km
Tip: 25, 31, 35, 39, 40

 

Uporedni grafik života i potražnje napona kod različitih svećica:

A-line Grafik 1

 

A-line Grafik 2

Katalog svecica
Katalog grejaca