Print

Svećice Iridium Racing

Racing svećice sa kontaktima od iridijuma

Svećice BRISK Iridium Premium Racing imaju visok nivo sposobnosti za paljenje smeše vazduha i goriva u komori za sagorevanje. Mali prečnik vrha centralne elektrode izrađene od legure iridijuma i bočne elektrode centrirane do kraja udubljenja centralne elektrode smanjuje zahtevani napon sistema za paljenje. Legura iridijuma ima visoku tačku topljenja sa visokom otpornošću na eroziju.

Oblik bočne elektrode ne utiče na prostiranje prednjeg plamena u komori za sagorevanje. Dobar pristup smeše do samih elektroda poboljšava funkionalna svojstva svećica, snage i ubrzanja vozila.

Izgled

Interval zamene:

max. 50 radnih sati - sportskog korišćenja
max. 45.000 km - regularnog rada

Primeri obeležavanja: DOR10IR, DOR14IR...

Katalog svecica
Katalog grejaca