Print

Svećice Platin

Svećice sa kontaktima od platine

Kontakti od platine, na aktivnim delovima svećica (elektrodama), zbog svoje visoke otpornosti na haanje, osiguravaju stabilnost zazora na veoma dug period. Takođe, visoka otpornost na eroziju omogućava korišćenje tanje centralne elektrode, što ne sprečava širenje plamena u prvoj fazi paljenja i samim tim doprinosi povećanju snage motora. Svećice BRISK Platin proizvode se sa kontaktima od platine na obe ili samo centralnoj elektrodi.

U BRISK sistemu obeležavanja svećice sa kontaktom od platine samo na centralnoj elektrodi se obeležavaju sa "P", a svećice sa kontaktima od platine na obe elektrode se obeležavaju sa "PP".

Visoka otpornost platine na eroziju omogućava produžen interval zamene do 90.000km.

Izgled

Interval zamene:
max. 90.000 km
Primer obeležavanja: DR15YPP, LR17YPP-1, RR15YPP-1...

Uporedni grafik života i potražnje napona kod različitih svećica:

Katalog svecica
Katalog grejaca