Print

Svećice Premium

Jedinstvene RACING svećice zaštićene patentom

  • Premium potpuno nov oblik zazora
  • više snage
  • bolje ubrzanje
  • superiorno iskorišćenje energije goriva 

 

 

Premium LGS / GS

LGS

LGS

Ova linija svećica nastala je posle dvogodišnje kooperacije sa Lamborghini Motori Marini i spada u trkačku grupu. Četiri masivne bočne elektrode obezbeđuju brzo uklanjanje toplote iz aktivnog dela svećice čak i u najekstremnijim uslovima, usput eliminišući efekat "electrod burn off", a koji se može videti kod svećica posle trka. Specifičan zazor omogućuje  ekstremno dug  površinski proboj varnica, u punom krugu od 360°. Znatno veća stopa prostiranja plamena u početnoj fazi u komori za sagorevanje omogućava vrhunsko iskorišćenje energije goriva. Brzina sagorevanja u kombinaciji sa senzorom detonacije (knock sensor) osigurava povećanje snage motora. Zazor svećice BRISK PREMIUM "LGS" isturen je duboko u komori za sagorevanje.

GS

GS

Interval zamene:
max. 30.000 km
Tip: DO15LGS, LOR14LGS, AR08GS...

Premium ZC / ZS

ZC

ZC/ZS

Ova linija svećica predviđena je za visokoturažna agregate i agregate koji su modifikovani . Do sada su se odlično pokazale na svim testovima, vozilima i takmičenjima. Izrađuju se bakra (ZC) ili srebra (ZS) i imaju potpuno jedinstvenu konstrukciju. Nemaju bočnu elektrodu, pa samim tim nema šta da zakloni varnicu u trenutku njenog pražnjenja. Po jednom impulsu za paljenje ova svećica daje tri istovremene varnice u punom krugu od 3 60°. Ova tehnologija "pomoćnih elektroda" zaštićena je patentom.

Interval zamene:
max. 20.000 km
Tip: DR14ZC, LR15ZC, L10ZS...

Više informacija na sajtu www.briskracing.rs

Katalog svecica
Katalog grejaca